Dale vil levere lokalaviser tre dager i uka – på skattebetalernes regning

Regjeringen vil endre postloven og levere aviser på døra tre dager i uka. Verken lokalavisene eller opposisjonen er fornøyd.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP) i Stortingets spørretime.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nyheter

I forslaget, som skal behandles i statsråd onsdag, foreslås det å ha utkjøring av post to og en halv dag i uka, altså to dager den ene uka, før det blir tre den neste. Etter planen vil endringen tre i kraft 1. juli 2020.

I dag leverer Posten rundt 15 prosent av landets aviser, noe som tilsvarer 173.000 eksemplarer hver dag. Det leveres post fem dager i uka i Norge, men Posten ønsker 2,5 omdelingsdager i snitt på grunn av nedgangen i brevpost.

Forslaget sier at avisleveringen skal skje fast på tirsdag, torsdag og lørdag, da enten av Posten eller andre private aktører. Tidligere fryktet lokalavisene at leveringsdagene ville variere fra uke til uke.

– Det betyr at avisene som kommer ut tre dager i uka, kan tilpasse seg de omdelingsdagene og ha en forutsigbarhet på utdeling, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Posten gjennomfører planlagt sentralisering, mange hundre rammes

Posten varslet før jul at 300 jobber i Bergen, Trondheim, Stavanger, Molde og Stokke sentraliseres. I natt fikk de ansatte i Stavanger den endelige beskjeden.


Fire år for omstilling

Forslaget er forespeilet å ha en virkning fram til juli 2023. Det betyr at lokalavisene får fire år på seg til digital omstilling.

Lesere av aviser som har fem eller seks utgaver i uka, vil dermed måtte belage seg på å få dagens og gårsdagens avis på leveringsdagene, om de ikke kan benytte seg av postboks eller post i butikk når det ikke er leveringsdager. Eventuelt må man flytte abonnement over på digitale flater.

Dale tror fire år gir nødvendig omstillingstid for mediebransjen. Det legges også opp til å sette av om lag 10 millioner kroner i omstillingsstøtte til avisene som blir særlig berørt av endringene i postloven.


Uviss framtid

På spørsmål om hva som skal skje med lokalavisene når perioden går ut i 2023, svarer Dale at det er vanskelig å spå.

– Nå går vi for dette fram til 2023, så får vi gjøre en fornyet vurdering da. Det viktigste er at vi har innrettet dette på en måte som hjelper mediebransjen med digitaliseringen, sier samferdselsministeren.

Omleggingen berører rundt 2.000 ansatte i Posten, poengterer fagforbundet Postkom. De ansatte ber nå om tid og penger til «anstendig omstilling».

– Vårt mål er at færrest mulig skal skyves ut i arbeidsledighet og i tillegg risikerer å miste AFP. Myndighetene og Posten må derfor stille opp for de arbeidstakerne som blir rammet, sier forbundsleder Odd Christian Øverland.

Misfornøyd LLA

Generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA) peker på at ressurser til journalistikken ikke hjelper om avisene ikke når fram til leserne. Han stusser også over at regjeringen går inn for å kutte i antall leveringsdager for avisene, like etter at den i mediemeldingen ga uttrykk for et ønske om å sluse en større del av mediestøtten til landets lokalaviser.

– Det har kommet en mediemelding som viste at regjeringen vil satse på og styrke lokalavisene. Vi er helt avhengige av at den satsingen også gjelder distribusjon. Vi må tro at det blir gode kompensasjonsordninger og ser med forventning og spenning fram til å se hva forslaget går ut på, sier Hetland.

Opposisjonen raser

SV frykter for lokalavisenes framtid hvis regjeringens forslag blir vedtatt, og viser til at lokalt næringsliv som er avhengig av posten, må finne andre løsninger.

– Regjeringens oppgave er å bygge opp, ikke bygge ned, nasjonal infrastruktur, sier stortingsrepresentant Arne Nævra.

Ikke overraskende stiller også Senterpartiet seg kritisk til forslaget.

– Samferdselsministeren er mye mer opptatt av å spare litt penger enn å bry seg om lokalavisenes kår, enda så sterkt de har advart mot endringene i postombæringa. Det er provoserende at regjeringen syns det er greit å være så inkonsekvente når det kommer til den viktige mediepolitikken, sier mediepolitisk talsperson Åslaug Sem-Jacobsen.

Leder torsdag 22. november 2018:

Norge har ikke råd til å miste lokalavisene