Leder tirsdag 9. april:

Debatten om e-skatten: Om taushet og «stjeling av klær»

kritisk: Ronny Antonsen og Frp har i den offentlige debatten vært mest tydelig av raumapartiene om eiendomsskattens uheldige sosiale ringvvirkninger.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

Eiendomsskatten har den siste tida vært en ekstra varm potet i den lokalpolitiske debatten. Ikke minst i etterkant av kommunestyremøtet sist torsdag, der Høyre og Frp la fram en felles interpellasjon om å redusere eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger i Rauma fra dagens sju promille ned til tre promille for andre halvår i 2019.

Fremskrittspartiet er det partiet i raumapolitikken som har vært mest prinsippfast og tydelig i sin motstand mot eiendomsskatten. Frp har gjentatte ganger påpekt at skatten rammer sosialt urettferdig, og i desembermøtet i fjor la partiet fram et forslag om at eiendomsskatten i stedet for å heves til sju promille skulle senkes til seks.

Partiet mente at siden regjeringa allerede har pålagt kommunene å senke eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger fra dagens maksimumstakst på sju promille, som Rauma har nå, til fem promille innen 1. januar 2020, så kunne man ta ett skritt om gangen. Partiet ville finansiere dette med å budsjettere med økt skatteinngang og økt utbytte fra Rauma Energi.

I diskusjonene om eiendomsskatten i Rauma har alle partiene, med unntak av Fremskrittspartiet, tidligere vært påfallende tause i det offentlige ordskiftet om eiendomsskattens uheldige sosiale ringvirkninger. Dette gjelder også partiene på den tradisjonelle venstresida i politikken; Ap og SV.

Høyres utspill i midten av mars om å redusere eiendomsskatten fra sju til seks promille, finansiert med økt utbytte fra Rauma Energi, ble karakterisert som et krampaktig valgkamputspill fra Frps Ronny Antonsen, der han brukte et bilde fra en tidligere høyrestatsminister om at «de stjal klærne våre mens vi badet».

Nå har H og Frp samlet seg om et felles forslag om å senke eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger i Rauma fra sju til tre promille i andre halvår 2019. Den diskusjonen ville de andre partiene først ta i neste runde, sammen med resten av økonomi- og budsjettdebatten.

Diskusjonen om eiendomsskatten i Rauma er med andre ord ikke i mål. Den er tvert imot undervegs. Det blir spennende å følge den videre debatten i de kommende møtene i formannskapet og kommunestyret, også om hvordan partiene vil løse eiendomsskattens uheldige sosiale ringvirkninger.