Ytterligere forsinket med nye Verma Kraftverk

Det blir ikke prøvekjøring av nye Verma kraftverk før i mai.

Nye Verma Kraftverk nærmer seg ferdig. Bildet er fra byggeperioden.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Opprinnelig var det skissert at Rauma Energi skulle gjennomføre prøvekjøringa av det nye kraftanlegget på Verma allerede før jul. Disse planene ble så justert til mars. På generalforsamlinga i Rauma Energi, på torsdag, kom det fram at prøvekjøringen nå utsettes ytterligere.