Mari blir ny prosjektleder

Mari Melbø Rødstøl skal lede arbeidet i Rauma.

Mari Melbø Rødstøl.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

- Vi ønsket oss en engasjert person som kjenner lokalmiljøet godt, og vi mener Mari Melbø Rødstøl har en bakgrunn og entusiasme rundt temaet som vil passe inn i dette prosjektet, sier Torun Dyrkorn i Visit Nordvest i en pressemelding.


Støttar satsing på bærekraftig reiseliv

Rauma kommune støttar opp om arbeidet med at Åndalsnes og Romsdalen skal bli eit bærekraftig reisemål. No skal det tilsettast prosjektleiar for dette arbeidet.

Visit Nordvest lyste for en tid tilbake ut stilling som lokal prosjektleder for å lede arbeidet med å få Rauma merket som et Bærekraftig Reisemål. I fase 1, som er en periode på seks måneder, skal Rødstøl være den lokale prosjektlederen for arbeidet

"I denne fasen skal det lages en kartlegging av situasjonen på reisemålet, og det skal lages en handlingsplan for det videre arbeidet, som skal avklare om det er grunn til å gå videre med selve sertifiseringen i fase 2", opplyser Visit Nordvest i pressemeldingen


"Merket for Bærekraftig Reisemål er en merkeordning utviklet av Innovasjon Norge, og i Møre og Romsdal er det er foreløpig kun Geiranger som allerede er i gang med denne merkeordningen. Rauma blir dermed den andre destinasjonen i fylket som ønsker å arbeide strategisk med utviklingen av reisemålet, for å oppnå merket for Bærekraftig reisemål", heter det videre.

- Målsettingen er nå å komme i gang rett over påske, og det vil komme mer informasjon om prosessen og møter etter dette. Vi er prosjekteier, men arbeidet er et samarbeid mellom Rauma kommune, Romsdalen AS, Romsdal Reiseliv og Handel og oss, , sier Torunn Dyrkorn i Visit Nordvest.