Leder lørdag 16. mars:

Viktig å være lyttende til ungdommers klimaangst

Svenske Greta Thunberg (16) startet i fjor en skolestreik for å få fokus på ungdommers klimafrykt. Dette har skapt engasjement i hele verden - også i Rauma.  Foto: Daniel Reinhardt / AP

Nyheter

Skoleelever i Rauma gjør nå det som ungdommer i over 120 land ellers rundt om i verden gjør. I frustrasjon over det de frykter er i ferd med å skje med miljøet og klimaet på jorda, tar de i bruk uttradisjonelle virkemidler. De oppfordrer til skolestreik for å bli hørt og lyttet til av de voksne.

Ungdommene gir tydelig uttrykk for at de er skuffet over de voksne og de voksnes verden. Svenske Greta Tunberg (16) traff i fjor en tidsnerve blant verdens ungdommer da hun tok bladet fra munnen og startet sin egen skolestreik for å sette klimaspørsmålet på agendaen.

– Det er ingen ting som bekymrer oss ungdommer mer enn klimaendringene. Derfor oppfordrer vi nå alle barn og ungdommer i Rauma til å bli med på skolestreiken neste fredag, sier Maria Therese Eidsvold Solberg (15), som er en av initiativtakerne til ungdommenes klimaaksjon i vår kommune.

– Vi føler at de voksne ikke tar klimaproblemet på alvor, at de ikke lytter til oss, og at det er vi som må overta de problemene som de voksne påfører den jorda vi skal overta, uttaler raumaungdommene til Åndalsnes Avis.

Klimastreiken i raumaskolene reiser naturligvis noen prinsipielle spørsmål om hvordan fylker og kommuner som skoleeiere skal forholde seg til skolestreik som virkemiddel for å vise samfunnsengasjement.

Vi ser problemstillinga, men tror likevel ikke at klimaengasjementet som nå er skapt blant ungdommer rundt om i verden vil skape presedens for hvordan elevene vil forholde seg til skolestreik og fravær i andre samfunnsspørsmål. I så fall tror vi det lar seg gjøre å stramme til igjen.

Engasjementet vi nå ser blant barn og ungdom, også i Rauma, er basert på en grunnleggende frykt for hva som kan være i ferd med å skje jordas miljø og klima. Ungdommene bak skolestreiken stoler ikke på de voksnes svar og holdninger i klimasaka, og er lei av å ikke bli lyttet til.

Klimasaka er ekstraordinær, ikke minst for barn og ungdom. Vi tror derfor både skoleeier og resten av voksensamfunnet gjør klokt i å lytte ekstra godt til ungdommende i dette spørsmålet.