Vegtilsynet har gjort omfattende undersøkelser: Alvorlige rekkverksmangler

– Det er en grunn til at vi har rekkverk langs vegene våre. Enhver feil tar vi på ramme alvor.

Dette bildet, tatt mellom Isfjorden og Åndalsnes, viser hvordan det skal være. Men Vegtilsynet har nå påvist at det er store mangler når det gjelder bolting av slike rekkverk.  Foto: Stein Siem

Nyheter

Det sier avdelingsdirektør for drift, vedlikehold og vegteknologi i Vegdirektoratet, Trond Michael Andersen. Det er med bakgrunn i at Vegtilsynet har gjort en omfattende undersøkelse i regionene Nord, Øst og Vest der det har blitt avdekket til dels stor mangel av bolter i rekkverk langs vegene.