"Krafttak mot kreft"

Russen nærmer seg innsamlingsrekord

Raumarussen har gjort et skikkelig krafttak for kreftsaka denne uka, og nærmer seg nå sin egen rekord fra 2017.

Dette er raumarussen 2019 sin innsamlinfgsledelse. Fra venstre: Natalie Iselin Sletten, Henriette Wold Deunk, Elisabeth Einang, Live Mittet Grøtta og Sivert Reiten Dahle.  Foto: Privat

Nyheter

– Vi har fortsatt ut denne uka på oss, og jeg tror vi skal greie å passere 70.000 kroner til inntekt for Kreftforeningas innsamlingsaksjon «Krafttak mot kreft». Det er vi veldig stolt over, og pengene går jo til ei veldig viktig sak, sier russepresident og leder for raumarussens innsamlingsgruppe, Sivert Reiten Dahle.


Raumaruss trenger flere bøssebærere

Raumarussen organiserer innsamlingsaksjon til inntekt for kreftsaka. Men de er for få til å dekke hele Rauma. Nå ber de folk om å stille som bøssebærere.


– Givergleden rundt om i Rauma har vært stor, og jeg vil takke for at russen har blitt tatt så godt imot, både av bedrifter og privatpersoner.

Midlene vil gå til videre forskning på krefttypene med lavest overlevelsesgrad, sier Reiten Dahle.


Tok krafttak og samlet inn 34.740 kroner

8. mars gikk russen med bøsser fra dør til dør.