Jobber for strenge kompetansekrav

Marianne Gjerde, i Arvid Gjerde AS, har en teori om hva som har sviktet, når Vegtilsynet har avdekket til dels stor mangel av bolter i rekkverk langs vegene

Marianne Gjerde: I Arvid Gjerde AS sier kompetansekrav lenge har vært en fanesak. 

Nyheter

Arvid Gjerde AS monterer rekkverk på oppdrag fra Statens vegvesen og er en av 10 til 15 entreprenører som gjør dette arbeidet rundt om i landet.