Ber om ekstraordinært jerveuttak i Rauma

Frank Sve (Frp) ønsker ekstraordinært uttak av jerv i Rauma, fikk gjennomslag for sitt forslag i Rovviltnemnda.

Det var Frank Sve som foreslo å legge til Rauma- og Valldalsområdene på lista. Det fikk han gjennomslag for.  Foto: Privat

Nyheter

Miljødirektoratet har bedt om at rovviltnemnda for region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) gir en tilbakemelding på hvilke områder nemnda ønsker ekstraordinære uttak av jerv, etter endt lisensfellingsperiode.