Fylkesmannen vil finne løsning for beboerne under Veslemannen

Innløsing av eiendommene ble luftet på et møte mellom beboere, Fylkesmannen og kommunen.

Fylkesmann, Rigmor Brøste, har tidligere uttalt at de mange årlige evakueringene for beboerne under Veslemannen er en uholdbar situasjon.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Veslemannen: Gunn Walstad Sogge er en av elleve beboere. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

I den første utgaven av denne artikkelen refererte Åndalsnes Avis til ei sak NRK hadde skrevet. NRK skrev først at de elleve innbyggerne under Veslemannen hadde fått tilbud om at Fylkesmannen kan kjøpe ut eiendommene deres. Etter at Fylkesmann Rigmor Brøste har kommet med en presisering i saka, har både NRK og Åndalsnes Avis endret tittel og noe av innholdet i sakene sine.

Fylkesmannen presiserer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Rigmor Brøste, skriver i en e-post at formålet med tirsdagens møte var å lytte til innbyggerne og drøfte mulige løsninger som kan ha mer varig karakter enn det som har vært de siste fem åra.

Beboerne under Veslemannen har de siste åra måttet evakuere fra husene sine til sammen elleve ganger. Beboere har uttrykt at de stadige evakueringe tærer på.

- Fylkesmannen har ikke kommet med tilbud om å løse inn eiendommene. Dette er kommunen sitt ansvarsområde, men fylkesmannen har en koordinerende rolle i beredskapssammenheng. Kommunen kan også få skjønnsmidler fra fylkesmannen for å dekke utgifter knytta til evakuering av beboerne og eventuelt om vi kan finne mer varige løsninger, skriver Brøste i e-posten.

Har satt av 8 millioner

Videre skriver hun at møtet også var for å informere beboerne om at de nå starter opp arbeidet med å få laget en egen beredskapsplan for Veslemannen.

Før jul ble det klart at fylkesmannen har for 2018 tildelt Rauma kommune 8 millioner kroner i skjønnsmidler- øremerket langsiktige, varige og gode løsninger for beboerne under Veslemannen.

– Vi har satt av penger for å være føre var. Tanken er at storsamfunnet må ta ansvar for påkjenninga de har. Hva den endelige løsninga blir, vet vi ikke, og jeg vil derfor ikke gå inn på dette, men det blir flere møter om saka, sier Brøste til NRK.