Dommen i Helsehus-rettssaka er forsinket

Det er usikkert når dommen i ankesaka mellom Veidekke og Rauma kommune er klar.

Lagmann Bjørn O. Berg (i midten), lagdommer Marit Forsnes og lagdommer Knut Røstum. Helsehus-rettssaka.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Åndalsnes Avis har kontaktet Frostating lagmannsrett og får opplyst at rettsavgjørelsen er forsinket. Det er uklart hvor mye forsinket den er. Ankesaken mellom entreprenør Veidekke og Rauma kommune gikk i Frostating lagmannsrett 10. til 12. februar i år. Dommerne hadde fire uker på seg til å avsi dom, og lagmann Bjørn O. Berg (i midten) sa de ville forsøke å holde seg innen fristen.


Kommunen: - Beskyldningene fremstår udokumenterte og spekulative

Kommunen kan ha påtatt seg kostnader som egentlig Hent skulle betalt: - Men det betyr ikke at Hent tok et forbehold i sitt tilbud, mener advokat Henning Harborg.– Enten har Hent tatt et forbehold i tilbudet, eller så har Rauma gitt bort mange millioner

Veidekke står fast på at Helsehus-tilbudet fra konkurrenten Hent skulle vært avvist.