Leder tirsdag 12. mars 2019:

1.500 år gammel historie kommer under tak

Alf Hanekamhaug får onsdag realisert ideen om en kopi av Runehammarrunene.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Alf Hanekamhaug og hans mange medhjelpere sørger for å løfte historien opp fra djupet og gjøre den lett tilgjengelig.

Nyheter

Runehammaren raste ut i sjøen og forsvant. Men Alf Hanekamhaug og hans mange medhjelpere sørger for å løfte historien opp fra djupet og gjøre den lett tilgjengelig for innbyggerne i Rauma kommune.

Når en kopi av runetegnene fra Innholmen onsdag blir avduket ved biblioteket på Rauma kulturhus, har skrifttegnene fått en naturlig og god plassering. Her kan alle som ønsker det få se sporene som noen etterlot seg en gang mellom år 400 og 600 etter Kristus. Hvorfor noen har valgt å risse inn tegnene i fjellveggen, kan vi bare spekulere i.

Runehammaren ved Innholmen er blitt karakterisert som en arkeologisk merkverdighet. Noen meter over havflata var runene hogd inn i bergveggen. Men i 1935 raste hammeren ned i sjøen og har ligget der siden. I 1975 ble det gjort et forsøk på å heve steinblokka med runetegnene, men den forsvant på enda større djup.

Alf Hanekamhaug har i mange år jobbet for å hente fram runetegnene ved Innholmen. Den opprinnelige ideen var å gjenskape den ved Innholmen, men plasseringen av en kopi der, ville gjort historien mer ekte, men mindre tilgjengelig.

Bortsett fra at runene har gitt navnet til Runehammartunnelen, så har dem for mange gått i glemmeboka. Men Runehammaren med runetegnene er en av mange biter i vår lokale identitet og fotavtrykk. Derfor er det så viktig og prisverdig at arbeidet med å lage ei steinplate med en kopi av runetegnene blir gjort.

Vi er imponert og takknemlig over initiativet til den nå 94 år gamle tidligere ordføreren. Men også de mange bidragsytere som ser verdien av å løfte fram minnene fortjener en stor takk.