Fylkeslegen om personer med psykisk sjukdom som er belastende for omgivelsene:

– Omfanget kan øke

Fylkeslegen mener det er grunn til å tro at utfordringer med pasienter med psykisk sjukdom, som takker nei til behandling, vil øke.

Karin Müller Mikaelsen er fylkeslege for Møre og Romsdal.  Foto: Elin Røshol/Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Nyheter

Mer enn ti alvorlig sjuke i Rauma er for friske til å være på sjukehus, men for sjuke til å bo heime. Dette rammer pårørende og naboer. Kommuneoverlege i Rauma, Jon Sverre Aursand, sier det er et stort og økende problem.