Betydelig skredfare i Romsdal fra lørdag

Fra fredag til lørdag økte Varsom.no faregraden fra moderat til betydelig.

  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Varsom.no melder om "Lokalt ustabile forhold som følgje av nedsnødd rim eller kantkorn. Ver forsiktig i leområder der vinden har lagt igjen nysnøflak."

Eirik skal holde foredrag om bestefaren som endret historia

Romsdalsvinter byr på to foredrag under kulturdelen av årets arrangement. Ett om polarhelten Helge Ingstad og ett om økoturisme og klimaendringer.


I skredfarevurderinga, som er oppdatert fredag kveld, skriver Varsom.no: "Oppdatert fredag kveld etter informasjon om aktive rim og kantkornlag. Det er krevjande skredtilhøve på fjellet. Skredproblemet finnest i nysnøen frå fredag og laurdag. Der vinden har flytta denne snøen slik at det er danna flak vil det vere lett for ein skikøyrar å løyse ut skred. Bygevêr gir store variasjonar i snømengdene og storleiken på moglege skred er venta å vere 2- middels store, men større skred kan heller ikkje utelukkast. Før nysnøen kom var det vêrtilhøve for utvikling av ustabile rim og kantkornlag på eller i nærleiken av overflata. Ver merksam på drønn og skytande sprekker som er indikasjonar på at svake lag er ekstra ustabile."

Romsdalsvinter er allerede fullbooket

Det tok bare en uke fra påmeldingen åpnet, til Romsdalsvinter var fullbooket. Det er ny rekord for den populære festivalen.


Det er økt skiaktivitet i fjella i Romsdal denne helga på grunn av den pågående Romsdalsvinter.

yr.no kan du se det siste værvarselet.