Markant vekst i talet på arbeidsplassar i Rauma dei siste to åra

Dei siste to åra har det vorte 151 fleire arbeidsplassar i Rauma. Tapet av 200 arbeidsplassar i kjølvatnet av oljenedturen i 2014 er dermed i ferd med å bli henta inn igjen.

I 2017 og 2018 var det ein samla vekst på 151 arbeidsplassar her i kommunen. – Næringslivet har gjort ein strålande innsats. Fleire arbeidsplassar er den viktigaste faktoren for folketalsvekst, seier raumarådmann Toril Hovdenak.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

– Dette er veldig gledeleg og positivt, seier raumarådmann Toril Hovdenak til Åndalsnes Avis.