Biskopen utfordret ordføreren med ny pin på jakkeslaget

Mørebiskop Ingeborg Midttømme avsluttet torsdagens dialogmøte med ledelsen i Rauma kommune med å feste en pin med FNs bærekraftsmål på jakkeslaget til ordfører Lars Olav Hustad.

Mørebiskop Ingeborg Midttømme ville symbolisere økt fokus på FNs 17 bærekrfatsmål, og ba under torsdagens dialogmøte med Rauma kommune om å få feste FNs bærekraftsnål på jakkeslaget til raumaordfører Lars Olav Hustad, noe han smilende takket ja til.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

– Jeg har ganske nylig vært i FN i New York der vi blant annet fokuserte på FNs bærekraftsmål. Derfra fikk jeg med meg pins som symboliserer disse viktige målene, og en av dem vil jeg gjerne få feste på jakkeslaget til raumaordføreren, utfordret en smilende mørebiskop avslutningsvis i torsdagens dialogmøte mellom kirka og kommunen.