Banebrytande prosjekt om snøfonner og klima: – Internasjonal fokus på Rauma i dette arbeidet

Kristoffer Dahle frå Mittet og Siv Tone Bårdsnes frå Åfarnes er med i eit banebrytande prosjekt om klima og snøfonner som no får internasjonal merksemd.
Nyheter

– Snøfonnene er som frosne arkiv som inneheld svært viktige data både om klima og natur- og kulturhistorie. Snøfonnene er også viktige indikatorar for dagens klimaendringar, fortel Kristoffer Dahle frå Mittet, som er arkeolog ved Møre og Romsdal fylkeskommune og har utdanninga si frå Universitet i Bergen.