Har fire uker på seg til å avsi dom

- Har vært en spennende sak å følge, sier lagdommeren.

Lagmann Bjørn O. Berg (i midten), lagdommer Marit Forsnes og lagdommer Knut Røstum.   Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

Onsdag var siste dag i rettssaken mellom entreprenøren Veidekke og Rauma kommune.

Ankesaken har gått for Frostating lagmannsrett i Trondheim tinghus, og det er lagmann Bjørn O. Berg, lagdommer Marit Forsnes og lagdommer Knut Røstum som skal dømme i saken.

- Vi har fire uker på oss til å avsi dom, og vi skal forsøke å holde oss inennfor den fristen, sa Berg før retten ble hevet onsdag ettermiddag.

- Dette har vært en spennende sak å følge, avsluttet han.

- Skulle gjerne brukt tiden til noe annet

Begge parter uttrykket onsdag at det er godt å bli ferdig i rettssalen:

– Vi skulle gjerne brukt denne tida på andre ting, sier Stig Mork, distriktsleder i Veidekke.

I tingretten var det Veidekke som vant, og kommunen ble dømt til å betale 25,7 milliioner kroner. Veidekke mener at konkurrenten Hent sitt tilbud i Helsehus-konkurransen skulle vært avvist, på grunn av to forhold.

  • Veidekke mener de brøt ufravikelige krav i reguleringsplanen, ved at de plasserte hovedinngangen på sørsiden av bygget og tillater kjøring dit.
  • De mener også at Hent tok et forbehold om grunnforholdene ved Helsehuset i sitt tilbud, og overførte risiko for disse grunnforholdene til kommunen.

Morten Goller har ført saken for Veidekke, mens Henning Harborg har ført saken for Rauma kommune.