Ser fortsatt på saka om grensejustering

Nå har det gått over to og et halvt år siden Vågstranda Vel søkte.
Nyheter

Det er fortsatt uklart når man kan forvente et svar på Vågstranda Vel sin søknad om grensejustering for Vågstranda i Rauma kommune, over til Vestnes kommune. Det har nå gått over to og et halvt år siden Vågstranda Vel sendte søknaden. Dagens kommunegrense går i dag på Pålgjerdet. Vågstranda Vel ønsker å flytte grensa til øst for Vågstrandstunnelen, – det vil omfatte Farkvam. Forslaget vil tilsvare den gamle kommunegrensa mellom Voll og Veøy.