Kommunen: - Vi mener at tingretten bommet ganske grovt

- Konkurransegrunnlaget krever bare at det opprettholdes en gangforbindelse forbi der Hent har lagt hovedinngangen. Det måtte ikke være helt bilfritt der, mener Rauma kommune.
Nyheter

Mandag formiddag holdt prosessfullmektig Henning Harborg og advokat Karoline Nilsson Hollund innledningsforedrag på vegne av kommunen i Frostating lagmannsrett.