Fagdag for å hjelpe kvinner med fluktbakgrunn ut i arbeidslivet:

– Min store drøm er å bli sykepleier

Det sier Awas Hamed, en av kvinnene med fluktbakgrunn som deltok på fagdagen på Rauma rådhus forrige tirsdag.

Styrke: Fagdagen bød ikke bare på foredrag. Gruppearbeid var en del av opplegget slik at kvinnene selv kunne komme med sine innspill til hva de mener må til for at de skal komme seg ut i arbeidslivet. – Jeg trenger å lære mer norsk og norsk kultur, sier Awas Hamed, som etter introduksjonsprogrammet har hatt jobb både på helsehuset og Voll omsorgssenter.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Det er Flyktningetjenesten i Rauma som arrangerte fagdagen, der ansatte fra Nav, flyktningetjenesten, Voksenopplær-