Gunvor har tatt i mot 1.800 barn i Rauma

Gunvor Nordal var jordmor i Rauma fra 1987 til 2005.

Tidligere jordmor i Rauma, Gunvor Nordal, her sammen med sin mann Sverre, forteller at hun på forskjellig vis var involvert i at rundt 1.800 barn kom til verden i Rauma i perioden 1987 til 2005.   Foto: Privat

Nyheter

Det ble vel kanskje nærmere 1.800 barn i løpet av de åra jeg var jordmor i Rauma. Det sier Gunvor Nordal som var jordmor i Rauma i rundt regnet 18 år. Gunvor forteller at hun hadde tatt jordmorutdannelsen mange år før, men at hun valgte å være heime med barna i ganske mange år før hun igjen begynte å jobbe i 1987. Da hadde kommunene fått pålegg om å opprette jordmorstillinger og dette arbeidet ble med det organisert på en helt annen måte enn før.