– Kvinner har det for travelt til å få barn

I 2018 ble det født 56 barn i Rauma. Det laveste fødselstallet i Rauma noen gang. – Dagens mødre får rett og slett ikke livet til å gå i hop.

Astrid Mære Svensen er jordmor i Rauma. Hun er ikke overrasket over at det blir født færre barn enn tidligere. Hun mener unge familier har det for travelt.   Foto: Stein Siem

Vi ser i dag også en svekket fødsels- og barselomsorg fra samfunnets side

Astrid Mære Svensen
Nyheter

Jordmor Astrid Mære Svensen startet jordmorstudiet for 15 år siden, – i 2004. I løpet av disse 15 åra har hun kombinert livet som jordmor i Rauma med å sette fem egne barn til verden. Astrid innrømmer lett at hun har følt på kroppen hvor tøft det kan være å kombinere jobb med svangerskap, barnefødsler og småbarnsliv på heimebane.