Vegvesenet: – Det er for lite penger til alle tre vegprosjektene på E136

– Ikke nok til Veblungsnes

Vegvesenet får ikke regnestykket til å gå opp.

Vegvesenet kan kanskje spare 200 millioner på vegprosjektet Stuguflåten- Rødstøl. Men fordi utbedringene på Flatmark-Monge- Marstein blir dyrere, blir det trolig ikke penger igjen til at Veblungsnes kan utbedres uten bruk av bompenger.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

I Nasjonal Transportplan er det bevilget penger til to store vegprosjekt i Romsdalen de neste åra; Stuguflåten- Rødstøl og Flatmark- Monge- Marstein. I tillegg er det lagt inn en merknad i NTP om at Vegevsenet skal forsøke å spare penger på disse to prosjektene, slik at det som blir til overs kan brukes på et tredje vegprosjekt på E136; nemlig utbedring av vegen på Veblungsnes. Men ifølge prosjektleder i Statens vegvesen, Rolf Arne Hamre, kommer det ikke til å bli noe igjen til Veblungsnes. Han forklarer det slik: