– Billigste er 500 millioner dyrere

Statens Vegvesenet ser nå på flere alternativ for Flatmark- Monge.

Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen har orientert formannskapet om at flere andre alternativ enn godkjent kommunedelplan mellom Flatmark og Monge er vurdert og regna på.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Vegvesenet ser nå i hovedsak på tre alternativ for hvordan de skal løse vegutbedringene på strekninga Flatmark- Monge. Det billigste alternativet er over 500 millioner kroner dyrere enn de 970 millionene som er bevilget i Nasjonal transportplan. Her er de tre alternativene: