Forbereder ferjekaiene på Sølsnes og Åfarnes for elektriske ferjer:

Vegvesenet vil ha to kaier på Åfarnes

Statens vegvesen anbefaler å bygge både ferjekai og separat liggekai på Åfarnes.

Det er bare seks millioner i kostnadsdifferanse mellom bestilt og anbefalt forslag.

Gisle Fossen
Nyheter

Med denne løsningen unngår man at ferjesambandet må stenge i inntil et halvt år mens det mudres og spuntes.