25 ulykker i Norge i 2018 - ingen på Raumabanen

Det er en økning i rapporterte hendelser ved norske jernbaner i 2018, med fem omkomne og 25 jernbaneulykker. På Raumabanen ble ingen ulykker rapportert i fjor, i følge Bane NOR - bare såkalte uønska hendelser.

nestenulykker: Arve Horgheim er grunneier langs Raumabanen, og har observert flere farlige situasjoner som kunne endt alvorlig. Men det ble ikke rapportert om ulykker ved Raumabanen i 2018. Bildet er tatt tidligere i forbindelse med planoverganger og nestenulykker. Foto: Arnt Øyvind siem  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

I følge 2018-oversikten som ble sendt ut av Statens jernbanetilsyn tirsdag, er ikke økningen i de nasjonale tallene nødvendigvis et uttrykk for at det har oppstått flere såkalte uøsnka hendelser, men like gjerne at myndighetsaktørene innen jernbanen i Norge blir stadig mer observante og systematiske i sikkerhetsarbeidet.