Her er billettpris-forslaget for Sølsnes-Åfarnes

Hvis politikerne sier ja til det nye Autopass-regulativet, vil det bli Autopass-brikke ved ombordkjøring på Sølsnes-Åfarnes fra 1.1.2020.

  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

En bruker da samme Autopass-brikke som på dagens bomvegpasseringer.

Det nye Autopass-regulativet legger opp til følgende billettpriser på Sølsnes-Åfarnes:

  • Passasjerer får reise gratis
  • En fullprisbillett for personbil vil øke fra dagens 106 kroner til 140 kroner. Det gir en prisvekst på 32 prosent.
  • Motorsykler: I dag koster det 68 kroner; med Autopass blir prisen 58 kroner

Autopass-brikke på ferje belønner samkjøring, og «straffer» dem som kjører alene.

Private skal fortsatt kunne oppnå 50 prosent rabatt på kjøretøy og 17 prosent på persontakst. For næringslivet blir rabatten nedjustert fra dagens 50 prosent til 40 prosent for kjøretøy.

PS: Sambandet over Langfjorden fikk i fjor et påslag på to takstsoner som ei «brukerbetaling» for ei ekstra ferje. Det legges ikke opp til ytterligere takstsoneøkning fra 1.1.2020.