Her er billettpris-forslaget for Sølsnes-Åfarnes

Hvis politikerne sier ja til det nye Autopass-regulativet, vil det bli Autopass-brikke ved ombordkjøring på Sølsnes-Åfarnes fra 1.1.2020.

  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

En bruker da samme Autopass-brikke som på dagens bomvegpasseringer.