Tidenes laveste fødselstall i Rauma:

Bare 56 nyfødte

Aldri før har det vært født så få barn i Rauma som i 2018.

Få barn: Aldri før har det blitt født færre barn i Rauma enn i 2018. Utviklingen er dramatisk i forhold til ønsket om vekst i folketallet. Illustrasjonsfoto.  Foto: Anders Hagen

Nyheter

Tallene er dramatiske og føyer seg inn i en nasjonal trend som viser svært få fødte barn i 2018. Trenden er så dramatisk at til og med statsministeren tok opp dette i nyttårstalen 1. januar og helsesøster Anne Elin Frøysa i Rauma kommune bekrefter at tallene er i tråd med en nasjonal trend. Hun sier det ikke er lett å kommentere hva som kan være årsakene til de svake tallene og at hun ikke har særlig mer å bygge på enn det hun har lest om problematikken i media i det siste.