Flyttet rute bort fra Årø, fikk nedgang i trafikken i 2018

Nedgangen på utland skyldes i hovedsak at Gdansk ruten ble flyttet fra Årø til Vigra i mars 2018, mener lufthavnsjefen.
Nyheter

I en pressmelding skriver lufthavnsjef John Offenberg at 2018 ble et utfordrende år. Målt mot 2017 fikk Årø en nedgang i trafikken på 8,9 % og endte på 4.030.447 (- 0,3 %) passasjerer. Utland gikk ned med hele 49,5 % til 27.319 passasjerer.

"Nedgangen på utland skyldes i hovedsak at Gdansk-ruten ble flyttet fra Årø til Vigra i mars 2018, og denne effekten vil vedvare hele første kvartal 2019 også. Man greide de siste 12 månedene av rutens drift å generere 32.000 passasjerer på ruten mellom Molde og Gdansk, selv om den i realiteten konkurrerte med ruten Ålesund-Gdansk. Dette er mye, og viser at det nå er et vakuum i det østeuropeiske markedet som ikke er fylt. Vi er av den oppfatning at dette nok best kan gjøres om det er forskjellige destinasjoner fra Årø og Vigra, ettersom utenlandsrutene til dels dekker samme marked. Dette jobber det intenst med å etablere", skriver Offenberg.

Han framholder at lufttrafikken påvirkes av regionale og globale utviklingen forhold, og har vekst på innlandsrutene som et utgangspunkt for 2019:

"Regionen mistet svært mange arbeidsplasser i forbindelse med oljenedturen, og innhentingen har gått tregere enn forventet. Vi ser imidlertid nå at næringene etterspør arbeidskraft igjen, noe som vil påvirke flytrafikken i positiv retning. I tillegg har vi hatt en volatil, men likevel økende oljepris som påvirker flyselskapenes lønnsomhet. Ferdigstillingen av Ormen Lange del to skjedde i 2017, dette ga 2018 trafikken tøffe tall å sammenligne seg mot – så store prosjekter setter spor etter seg i trafikktallene. Til slutt har vi sett at den mye omtalte seteavgiften har fått virke en stund, og det er liten tvil om at demper etterspørselen etter flyreiser, samlet utgjør avgiften over 2 milliarder kroner per år. Dette har det vist seg vanskelig å få dekket gjennom økt prising av flybilletter, og da er det i realiteten flyselskapene som må ta dette på egen bunnlinje. Lyspunktet er Oslo ruten Mens Bergens ruten har opplevd fallende produksjon, men dog bedret kabinfaktor, har Oslo ruten vært stabil. Totalt var det 341 233 passasjerer på ruten i 2018. Passasjernedgangen er på beskjedne 0,9 %, men antall tilbudte seter er ned 2,8 %. Dette har gitt en bedret kabinfaktor på ruten."