Kommunen ber folk ta kontakt med Folkeregisteret ved postadresserot

Rauma kommune ber innbyggerne ta kontakt med Folkeregisteret for å få på plass riktig adresse når det ligger brev i postkassa di med feil adresse.

- Ta kontakt med Folkeregisteret når du får brev i postkassa di med feil adresse på, oppfordrer Rauma kommune overfor sine innbyggere.  Foto: Evy Kavli

Simon Søvik ved forvaltningsavdelinga i Rauma kommune.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Nyheter

– Vi har fått fått henvendelser fra flere innbyggere som har fått tildelt offisiell adresse på boligen sin fra kommunen, men som mottar brev fra offentlige instanser med en annen adresse, sier Simon Søvik ved forvaltningsavdelinga ved Rauma kommune.

– I de aller fleste tilfeller skyldes dette at den informasjonen som er registrert på deg som person i Folkeregisteret er feil. Da kan Rauma kommune dessverre ikke løse saken, og du må kontakte Folkeregisteret for å få retta opp feilen, sier Søvik.

Offisiell adresse og postadresse

Rauma kommune skriver i en orientering rundt situasjonen at en offisiell adresse er en adresse som sier hvor stedet ligger.

– Den er bygd opp av et vegnavn og et adressenummer. Adressen skal hjelpe publikum, redningstjenester og andre til å finne fram, heter det i informasjonen fra Rauma kommune.

– En postadresse er leveringsadressen for post, og inneholder i tillegg til vegadressen også et postnummer og poststedsnavn. Postadressen kan også være en postboks. Om ikke annet er avtalt med Posten, er den nye vegadressen til boligen man bor i også ny postadresse sammen med postnummer og poststedsnavn, heter det videre.


Rauma kommune er ett år forsinket, men snart er de i mål:

Håper på vegadresse til jul

Utbyggingssjefen i Rauma har et håp om at før utgangen av året, skal alle husstander i kommunen ha fått en gateadresse.


Flytting internt i kommunen

– Flertallet av de som har kontaktet oss har flyttet internt i ei bygd i kommunen uten å melde flytting til Folkeregisteret. Dermed står de fremdeles registrert på det gårds- og bruksnummeret de bodde på før de flytta, sier Simon Søvik ved forvaltningsavdelinga i kommunen.

Oppstår ved oppdatering

– Dette har ikke vært noe problem så lenge postadressen bare inneholdt postnummer og postadresse, men med det samme systemet blir oppdatert til en mer nøyaktig adresse med veiadresse og husnummer oppdager man feilen, sier Søvik.

– Dette gjelder ikke bare de som har flyttet nylig. Det kan også gjelde flyttinger som er foretatt langt tilbake i tid, sier Søvik.

– Måten å rette opp dette på er å ta kontakt med Folkeregisteret direkte. Det er den eneste måten å gjøre det på, sier Simon Søvik.

Har du forslag til navn på vegen din?

Alle veger og gater i Rauma skal ha en offisiell vegadresse.