Vil ikke kommentere gondolplaner

– Vi har gjort vedtak om at vi ikke skal kommentere. Jeg er nøytral, sier daglig leder ved Tindesenteret.

Tiltak: Planene om å etablere gondol til Nesaksla er kommentert i besøksstrategien, men Vik Buckley ønsker ikke å svare på spørsmål rundt det. Bildet er tatt i Loen. Foto: Pe-Kristian Bratteng  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Besøksstrategien for Romsdalseggen, som i desember ble vedtatt av styret for Norsk Tindesenter, peker på to viktige forutsetninger for at en eventuell gondol til Nesaksla skal skje med minst mulig konsekvenser for Romsdalseggen.