Slik ser de for seg de nye bomsatsene

- Håpet er at det ikke skal bli særlig dyrere enn i dag.

Eksportvegen: Bomstasjonen ved Tresfjordbrua.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Når Eksportvegen AS og Vegamot skal forhandle om en eventuell overtakelse av selskapet, vil Eksportvegen jobbe for å få ned grunnprisene for bompasseringene. Dessuten håper de å få en ordning der storbrukerne slipper å betale mer enn to turer pr. dag.