Leder 8. januar 2019:

Lokalbefolkningen rammes med nytt bomselskap

Beboere på sørsida som skal i retning Vestnes eller Åndalsnes, tvinges gjennom en bomstasjon. Det bør tas hensyn til når nye takster bestemmes.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Det er all grunn til å tro at Eksportvegen AS overtas av Vegamot. Men konsekvensen er uheldig og beklagelig: Dagens gunstige rabattordning blir skrotet, og særlig blir lokalt næringsliv og lokalbefolkning rammet når ordningen tas bort.

Sjøl om det ikke er klart hvordan bomtakstene for E136 blir i det nye selskapet, vet vi at det ikke blir rabatter på samme nivå som med dagens Eksportvegen AS. For innbyggerne i bygder som tvinges til gjennom en bomstasjon uansett retning de kjører, svir dette ekstra hardt.


– Tvinges inn i Vegamot

Rabattordningene for Eksportvegen forsvinner. Det betyr nye takster for trafikantene.

Eksportvegen AS er ett av bare tre private bompengeselskap i landet. Selskapet er offentlig majoritetseid, med Rauma kommune, Vestnes kommune og Ålesund kommune med til sammen 50,85 prosent av aksjene. Det å stå alene betyr at selskapet kan bestemme mye sjøl, blant annet rabattordninger.

Men det har også sin pris å være alene. Kostnadene med å skulle henge med i den teknologiske utviklinga med både registrering av trafikk og innkreving av bompenger, er kostbart. Vegdirektoratet har overfor Eksportvegen anslått årlige driftskostnader til 30–40 mill. kroner, og investeringer på 20 millioner kroner.


«Det er blitt slik at en nesten vurderer å flytte til Vestnes»

Vågstrendinger fortviler over at det blir enda dyrere å bo mellom bomstasjonene.

Det sier seg sjøl at det å stå alene er umulig og altfor kostbart. Hensikten er jo en kortest mulig nedbetalingstid og til lavest mulig administrative kostnader. Slikt sett er det forståelig at man må tenke stordriftsfordeler og samle seg i noen få store bompengeselskaper.

– Økte avgifter svekker konkurranseevnen

Veøy-sjef Arne Langseth mener bedriftene i Rauma får svekket konkurranseevnen når avgiftene øker.

Men vi ber om at Vegdirektoratet erkjenner at endringen med Eksportvegen rammer innbyggere i noen få bygder ekstra hardt, og at det kommer de samme innbyggerne til gode.

Vi forventer at unntak aksepteres, og ber de vurdere tanken fra Eksportvegen om et makstak på bompasseringer i en gitt periode, og at kjøring utenom dette er gratis. Slik kan storbrukerne av brua og tunnelen unngå at det offentlige «raner» dem for penger.

Og så er det kanskje smart av myndighetene å bestemme om elbiler skal ha gratis bompassering eller ikke – ikke la dette være opptil regionale bomselskap å avgjøre.