Samarbeid med Bane NOR om å ta tak i utviklinga av jernbaneområdet i Åndalsnes: – Dette er indrefileten

Midt i Åndalsnes ligger et større område bortimot ubrukt. Nå er det dialog med grunneier Bane NOR om hvordan denne indrefileten kan tas i bruk til vekst og utvikling, ikke minst innen reiselivet.

sentrum for reiselivet: Jernbaneområdet midt i Åndalsnes er et stort areal som ligger bortimot ubrukt, og er lite verdiskapende for Rauma-samfunnet slik det er brukt i dag. Nylig var utbyggingssjef Tom Erik Rødven i Rauma kommune og raumaordfører Lars Olav Hustad, som også er styreleder i reiselivsselskapet Romsdalen AS, i møte i Trondheim med grunneier Bane NOR for å få til et samarbeid om utviklingen av området, der bl.a. plasseringen av gondolbanen vil være svært sentralt. Foto: Arnt Øyvind Siem  Foto: Arnt Øyvind Siem

Nyheter

– Vi er i en god dialog med Bane NOR, som er grunneieren på jernbaneområdet i Åndalsnes, sier raumaordfører Lars Olav Hustad til Åndalsnes Avis.