– Tvinges inn i Vegamot

Rabattordningene for Eksportvegen forsvinner. Det betyr nye takster for trafikantene.

Nye takster: Styreleder Geir Inge Lien i Eksportvegen AS sier at det blir nye takster med Vegamot som bompengeselskap. 8Arkivfoto: Øystein Talberg  Foto: Øystein Talberg

Nyheter

Styreleder, Vestnes-ordfører Geir Inge Lien, er lite glad for det som nå skjer. Onsdag er det styremøte i Eksportvegen AS, der innlemming i Vegamot står på sakskartet: