108 omkom på norske veier i 2018

I alt 108 personer mistet livet på norske veier i 2018. Det er to flere enn i 2017, men fortsatt langt lavere enn på 1970-tallet.

Flest menn: – Over halvparten av alle omkomne er menn over 45 år, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.   Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nyheter

Vegvesenets foreløpige tall viser at 83 menn og 25 kvinner omkom i trafikken i 2018. Seks har mistet livet i desember-trafikken i år mot tolv i fjor, viser tallene fra Statens vegvesen.

– Selv om tendensen er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Flest dødsulykker i 2018 har det vært i Trøndelag (10), Telemark (9), Hordaland (8), Rogaland (8) og Hedmark (8). Vestfold (3) og Finnmark (2) hadde færrest dødsulykker.

– Årsakene til dødsulykkene er flere og sammensatte. Men fortsatt ser vi en overrepresentasjon av godt voksne menn med for stor fart som omkommer i møte- og utforkjøringsulykker. Over halvparten av alle omkomne er menn over 45 år, sier Gustavsen.

61 av de trafikkdrepte omkom i personbil, 15 på motorsykkel eller moped, 13 som fotgjengere og åtte syklister.

– Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mange, sier Gustavsen.

Norske veier har vært de tryggeste i Europa tre år på rad, og ser ut til å bli det i 2018 også. Antallet omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på veiene. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi hadde hatt samme risiko som i 1970.

Fakta

  • 108 mistet livet i 2018, det er to flere enn i 2017. Dette er de laveste tallene på mer enn 75 år. I 1950 omkom 133 personer i trafikkulykker her i landet.
  • Blant de omkomne i 2018 var det 83 menn og 25 kvinner
  • Over halvparten av alle som døde i fjor, var menn over 45 år.
  • Bare én av de omkomne var under 15 år, mens 17 personer var mellom 16 og 24 år.
  • Norske veier er fortsatt de sikreste i Europa – for fjerde året på rad.
  • 41 av dødsulykkene var utforkjøringer, mens 36 var møteulykker.
  • Trøndelag hadde ti dødsulykker, Telemark ni og åtte døde på veiene i Rogaland og Hordaland.
  • Kilde: Statens vegvesen