Antall gjenstående biler har gått ned med nesten 60 prosent

Tallet på gjenstående biler på Sølsnes- Åfarnes har sunket med nesten 60 prosent, sammenliknet med i 2017.

Oppsummerer: Ferjestatistikken viser tydelig at to ferjer over Langfjorden har gjort sitt for å få ned antall gjenstående biler.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det er trafikkstatistikk fra Møre og Romsdal fylkeskommune som viser dette. Tallene viser blant annet antall passasjerer, kjøretøy og PBE (kjøretøy regna om til personbilenheter), for alle sambanda i fylket.

Tallene viser til og med november i 2018, og sammenliknet med samme periode i 2017, ser vi at det på Sølsnes- Åfarnes er en ørliten nedgang i antall passasjerer. Så langt i 2018 har det vært 450.159 passasjerer, noe som gir en nedgang på 0,4 prosent fra året før. Omtrent tilsvarende nedgang ser vi på antall kjøretøy.

Feiret to ferjer med boller til passasjerene

Ordfører Lars Olav Hustad serverte i ferjekøen.


For perioden i 2017 var gjenstående biler i PBE på 7.596. I 2018 er tallet kommet ned i 3.126. Det gir en nedgang på 58,9 prosent.

Ifølge statistikken er det på strekninga Molde- Vestnes det er størst trafikk. Sambandet har ved utgangen av november fraktet 795.371 kjøretøy. Sambandet Sykkylven- Magerholm har nest mest trafikk. Hareid-Sulesund har tredje mest.


Nye tall: - Under 5 milliarder for flytebru

Lars Olav Hustad synes det er viktig å få prosjektet fram i lyset igjen.