Nå øker snøskredfaren

Det er ventet betydelig snøskredfare flere steder landet, inkludert i Romsdal.

Snøskred fra Steinberget i Isfjorden i april.  Foto: Evy Kavli

Nyheter

Varsom.no varsler om moderat snøskredfare i Romsdal søndag, og betydelig snøskredfare mandag.

- Nysnø og vind kan skape ustabile forhold i høyfjellet. Mer stabile forhold i ytre og lavereliggende deler av regionen, skriver varslingstjenesten.

Skredfaren i de sørlige områdene i landet skyldes høye temperaturer og kraftig regn, som vil gi krevende forhold i fjellet.

- Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Hold avstand til hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Unngå ferdsel i og ved terrengfeller. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng, skriver varsom.no

Varselet her gjelder for områdene Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjorande, Jotunheimen, Indre Sogn, Voss og Hardanger.