Fylkesmannen ønsker mulighet for varig løsning for beboerne under Veslemannen:

Bidrar med åtte millioner kroner

Fylkesmannen har for 2018 tildelt Rauma kommune 8 millioner kroner i skjønnsmidler- øremerket langsiktige, varige og gode løsninger for beboerne under Veslemannen.
Nyheter

Og ifølge assisterende fylkesmann, Rigmor Brøste, er det en intensjon om å sette av mer penger de neste par åra. Hun forteller at skjønnsmidler er noe kommunen kan søke om, men at det i dette tilfellet har Fylkesmannen vært med på å ta initiativ til å sette av til dette formålet. Brøste mener storsamfunnet må ta ansvar, og hun håper at man nå kan greie å være i forkant.