Norsk Lokomotivmannsforbund: - Framtida for godstransport på jernbanen ser mørk ut

Norsk Lokomotivmannsforbund vil stille kritiske spørsmål til samferdselsministeren.

Flere aktører har forsøkt seg på godstransport på Raumabanen de senere årene.   Foto: Evy Kavli

Nyheter

Torsdag går siste godstoget fra Åndalsnes. Til helgen legger også CargoNet ned halvparten av godstogene på Sørlandsbanen.

- Godstransport på jernbanen reduseres denne helgen med omtrent 30 prosent, til tross for at et samlet Storting er enige om et mål om å flytte 30 prosent av godstransporten på avstander over 300 km fra lastebil til sjø og jernbane. Og til tross for at det i Nasjonal Transportplan er det satt av en godspakke på 18 milliarder, med planlagt effekt tidligst fra 2022, sier Grethe Thorsen i Norsk Lokomotivmannsforbund i ei pressemelding.

Forbundet synes framtida ser mørk ut:

- Framtida for miljøvennlig godstransport på jernbanen ser svært mørk ut. Den største operatøren CargoNet er tvunget til å redusere tilbudet med nesten 30 prosent som følge av svikt i lønnsomhet. Green Cargo avvikler godstogene på Raumabanen. I 2017 var samlet omsetning i bransjen 1200 millioner og driftsresultatet minus 90 millioner. For 2018 er økonomien i bransjen enda vanskeligere, skriver de i pressmeldingen.

- Ikke bærekraftig

Norsk Lokomotivmannsforbund mener at godstransporten på bane er ikke er økonomisk bærekraftig med dagens rammebetingelser.

- De økonomiske utfordringene består i økte avgifter, ustabil infrastruktur og knallhard konkurranse fra veitransport, som i stor grad skyldes sosial og teknisk dumping på grunn av et EU-regelverk som tilrettelegger for kabotasjekjøring. Jernbanereformen innførte en kjøreveisavgift på jernbanen som vil økes gradvis fram mot 2025, og som vil påføre godsselskapene (forutsatt samme volum) samlede årlige kostnader på 70 millioner kroner.

Norsk Lokomotivmannsforbund forteller at de advarte mot dette da jernbanereformen ble hastevedtatt med kun fire ukers behandlingstid:

- Samtidig dekker ikke kompensasjonene togselskapene får ved feil på infrastrukturen faktiske tap. De får dekket tap for innstilling av tog, men ikke for ”returtoget”. Selskapenes inntjening er avhengig av last begge veier, skriver de i pressemelding, og fortsetter:

- En samlet bransje, inkludert Spekter og NHO, har spilt inn konkrete innspill på et behov for en miljøstøtteordning på 150-200 millioner kroner årlig, fram til godspakken på 18 milliarder begynner å virke. Samferdselsdepartementet har utredet en mulig miljøstøtteordning som kan kompensere for effekten av kjøreveisavgiften, gi økonomiske incentiver for å flytte gods fra vei til bane og gi grunnlag for å opprettholde og øke dagens volum på bane. Flere andre land har innført tilsvarende miljøstøtteordninger, blant annet Sverige, Danmark og Østerrike.

Får kritiske spørsmål

I helgen besøker Samferdselsminister Jon Georg Dale Norsk Lokomotivmannsforbunds lederkonferanse.

- Han kan forvente kritiske spørsmål fra lokførere som lurer på hvor lenge de har en jobb å gå til, sier Grethe Thorsen i Norsk Lokomotivmannsforbund