Kommentar:

733 vogntog for å kjøre toggodset

Dersom alt gods som i dag går med tog skal fraktes på vegen opp og ned Romsdalen, øker belastningen på E136 med 24 vogntog i døgnet og 733 vogntog i løpet av en måned.

Godstoget går for siste gang torsdag kveld.   Foto: Leif Johnny Olestad

Nyheter

Det er altså et økende antall vogntog på veg som skal frakte toggodset opp og ned Romsdalen på E136 når Green Cargo legger ned godsruta på bane torsdag 6. desember. Flere, blant andre NHO i Møre og Romsdal, hevder at det blir 1.100 flere vogntog i måneden som følge av at toget forsvinner. Dette antallet er ikke riktig og må korrigeres.

Trond Wiliksen, områdesjef i Green Cargo Norge AS, opplyser til Åndalsnes Avis at de i løpet av ett år frakter ca. 17.600 containere. Omregnet til vogntog på veg blir det 8.800 på årsbasis, 733 på månedsbasis og 24 pr. døgn.

Hva med potensialet? Svar: Hadde godstoget vært fullt hver avgang, måtte det kjørt 33 vogntog på vegen hver dag hele året for å frakte tilsvarende godsmengde mellom Åndalsnes og Alnabru. Regnestykket blir slik: Et fullt godstog på Raumabanen tar 48 containere, eller 96 containere tur/retur. Omregnet til vogntog på veg: På 250 produksjonsdager blir det 12.000 vogntog, som gir 1.000 vogntog pr. måned og 33 pr. dag.