Seks av ni leiligheter i sentrumsbygg er solgt

I november ble fem leiligheter omsatt i Grimstadgården. Det betyr at til sammen seks av ni er solgt.
Nyheter

Det er opplysninger fra Kartverket som viser dette.