Fisk er tilbake i Megårdsdammen

– Fisken har stupt fra fjellet

– Det er ingen annen forklaring på dette enn at fisken må ha kommet ned Urkleiva.

Ingmar Malmedal er en kjenning av Isterdalen og forteller at det nå har kommet tilbake fisk i Megårdsdammen til tross for at den har vært fiskedød etter rotenonbehandling.   Foto: Stein Siem

Nyheter

Det er Ingmar Malmedal som forteller oss om fisken som nå er kommet tilbake til Megårdsdammen i Isterdalen. Her var det tidlige ganske stor fisk som barna fisket etter og som mange ikke minst kunne se svømme rundt. Ingmar, som kjenner Isterdalen svært godt, forteller at det i en periode var fisk på et par kilo i denne dammen. Men så ble alt borte, totalt borte etter to rotenonbehandlinger av både Rauma og Istra.