Flertall i formannskapet:

Vil legge investeringer på vent

Et stort flertall i formannskapet vedtok tirsdag å fryse alle investeringer inntil kommunen har økonomisk kontroll.

På vent: – Jeg er veldig glad for at vi klarer å komme nesten fullstendighet til enighet, i den situasjonen vi er, sier ordfører Lars Olav Hustad (H). Per Vidar Kjølmoen (Ap) sa seg enig med ordføreren om den alvorlige situasjonen som kommunen er i. Han ønsket likevel mer tid til å drøfte forslaget om investeringsfrys, og stemte derfor imot forslaget.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Nyheter

Formannskapet behandlet tirsdag sak om budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022. Ordfører Lars Olav Hustad (H) ga uttrykk for at han er skremt over situasjonen med prognoser på om lag 25 millioner i overforbruk i helse- og omsorg. Han er også bekymret for utfallet av ankesaka mellom Rauma kommune og Veidekke Entreprenør AS, der kommunen kan risikere å måtte betale mellom 25 og 30 millioner kroner i erstatning. I tirsdagens møte kom han med et forslag han mener er helt nødvendig.