Lokalt næringsliv vil ha tilbake kjøretøylinja på Rauma videregående skole:

– Tilbudet er bedre lokalt

Utdanningsutvalget vil fortsatt samle Vg2 kjøretøy på Romsdal videregående i Molde. – Vi kan gi et bedre tilbud her, svarer næringa sjøl.
Nyheter

På mandag skal utdanningsutvalget i Møre og Romsdal behandle skolebruksplan 2019–2020. Planen bestemmer blant anna hvilke tilbud skolene kan lyse ut, og den skal gi en samla oversikt over undervisningstilbudet på hver enkelt skole i planperioden. Rauma videregående skriver i sitt høringssvar til planen, at de, sammen med lokalt næringsliv, ønsker seg tilbake Vg2 kjøretøy, linja der man kan lære seg grunnleggende kunnskap for å bli lærling i bilfag.