Rektor: Det er riktig, elevene har ikke fått påvirke så mye

Rektor Eva Leergaard ved Rauma videregående skole medgir at prøveprosjektet er igangsatt uten at elevene har fått påvirke så mye.

Rektor Eva Leergaard ved Rauma videregående skole får etter alt å dømme beholde TIP-tilbudet.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

Det var ved skolestart at Rauma videregående skole innførte et prøveprosjekt for samtlige elever; "Vurdering uten karakter". Nestleder i ungdomsrådet i Rauma, Thea Elise Gråberg kritiserer RVS for ikke å ha tatt med elevene på råd.