Han får årets næringspris

Juryen var enstemmig enige om at Edmund Meyer skal få årets næringspris.

Arne Steffen Lillehagen, styreleder i Kraftfondet, gratulerer prisvinner Edmund Meyer.   Foto: Rauma kommune

Nyheter

Et enstemmig styre i Rauma kraftfond har valgt Edmund Meyer til vinner av Næringsprisen for 2018.

I en pressemelding heter det at:

"Juryen har lagt vekt på Meyers enorme innsats for å utvikle sin reiselivsvirksomhet i Rauma, og skape arbeidsplasser innen reiselivsbransjen. Gjennom iherdig innsats har han bygd opp en omfattende og solid virksomhet som i dag har over 80 deltidsstillinger gjennom året, og som omsetter for ca. 30. mill. Virksomheten vokser stadig. Arbeidet som Meyer har lagt ned har i stor grad bidratt til å gjøre Rauma til en attraktiv reiselivskommune."

Edmund Meyer startet sin første bedrift som 11-åring, som drev med salg av potet og grønnsaker. Han har også blitt kjent for et omfattende juletresalg. I dag driver han Trollstigen camping og gjestegård som har hatt en blomstrende utvikling. Meyer drifter også kafé, kiosk og servicebygg på Trollstigen-platået.

Edmund Meyer vil motta prisen under et eget arrangement på Rauma kulturhus onsdag 28. november.