Ingen tilsynsmelding om fengsler på Vestlandet siden 2013

Tilsynsrådet i vest har ikke levert årsmelding om fengsler i regionen siden 2013. Rådet innrømmer at de ikke visste at noen melding måtte leveres.

Samtlige tilsynsråd i de fem regionene er lovpålagt å levere årsmelding  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Nyheter

Rådet skal være et talerør for 700 innsatte og domfelte i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, skriver Bergens Tidende. Meldingen om de innsattes tilstand skal leveres årlig til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Sivilombudsmannen reagerer på den manglende rapporteringen fra tilsynsrådet i vest, og minner om at fengslede mennesker er mer utsatt for krenkelser og overgrep enn andre.

– Det er derfor helt avgjør­ende å ha en god og effektiv tilsynsordning. Tilsynsrådene skal føre tilsyn med hvordan innsatte behandles, og kontrollere at deres rettigheter ivaretas, sier Helga Ervik hos Sivilombuds­mannen.

Samtlige tilsynsråd i de fem regionene er lovpålagt å levere årsmelding. Leder Cathrine Carlsen-Raftevoll i tilsynsrådet i region vest sier imidlertid at hun ikke visste at rådet måtte levere inn årsmeldinger.

– Det er korrekt at vi ikke har levert årsmelding. Dette ble jeg først kjent med i fjor, etter at vi hadde kontaktet KDI for en felles gjennomgang av regler og rutin­er. Det er under utarbeid­else, skriver hun i en epost.

Samtidig er det knyttet usikkerhet rundt nøyaktig hvor mange tilsyn rådet faktisk har gjennomført fra 2013 til 2017. Bergens Tidende har mottatt ulike og motstridende tall fra ulike etater og aktører.