42,5 prosent økning i antall jervekull i Norge

Antall jervekull i Norge har økt med 42,5 prosent siden i fjor. Det er i år påvist til sammen 181 jervekull i Norge og Sverige.

Jerv, her fotografert i Namsskogan familiepark.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nyheter

Dette viser ferske tall fra Rovdata, som registrerer de samla tallene for Skandinavia. Siden 2014 har Norge og Sverige overvåket jervebestanden med felles målemetoder.

Mens det i Norge er påvist 57 jervekull i 2018, som er en kraftig oppgang i forhold til 2017, så er det i Sverige påvist 124 kull.

– Det er til sammen påvist 181 jervekull i Skandinavia i år, som er 44 flere kull enn i 2017, melder Rovdata, som innebærer enn økning på 32 prosent for hele Skandinavia, målt i antall jervekull.

I Norge er det satt et nasjonalt bestandsmål på 39 årlige jervekull. I år er det altså påvist 57 jervekull her i landet.

Rovdata har beregnet at den skandinaviske bestanden av voksne jerver i Skandinavia nå er på 890 dyr, og at den norske andelen av dette er på 307 voksne jerver.

– I Norge har antall jervekull gått opp fra i fjor, mens antall voksne jerv har gått litt ned, uttaler lederen for Rovdata i Norge, Jonas Kindberg.